Прехвърлят средства от агроекологични плащания към мярката за модернизиране на стопанствата

Близо с 10 пъти са нараснали площите с биокултури в България от 2008 г. до момента. Биокултурното производство бележи ръст от 75%, но процентът на усвояване на предвидените субсидии по Мярка 214 „Агроеколочини плащания” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. е все още нисък. Тези данни изнесе заместник – министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на конференция на „Биомания 2011”.

Със седмото изменение на Програмата за развитие на селските райони се предвижда 32 млн. евро от бюджета на мярка 214 „ Агроекологични плащания”, да бъдат прехвърлени към мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, за инвестиции в биоземеделието, като ще бъдат подпомагани регистрирани вече биологични производители, допълни още зам.-министър Боянова. В момента 5% от бюджета на мярка 121 са предвидени за земеделски производители, които имат желание да преминат от конвенционално към биологично производство.

Според производители и биоорганизации, сред най-атрактивните за отглеждане по биологичен начин култури в страната са орехите, лешниците и бадемите. Интерес има и към лавандулата, която като площ заема около 10% от площите с биокултури в страната.

„Подпомаганите с европейски средства от Програмата за развитие на селските райони биопроизводители, които отглеждат растителни култури, са общо 820. В страната има още около 200 биопроизводители, които не са обхванати от финансовото подпомагане чрез агроекологичните плащания и ще се насочим към тези хора”, посочи още зам. – министър Боянова.

Освен площите с биокултури в България, се увеличава също и броят на пчеларите, които се насочват към биологочното производство.  Спрямо 2008 г. те са се увеличили с 40%.

„В предложенията за изменение на Общата селскостопанска политика е предвидена отделна мярка за биологично земеделие, с бюджет 25 % от средствата за селските райони”, съобщи още зам.-министър Боянова.

Източник: ProjectMedia

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни