Прекратен е приемът по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

През месец декември 2010 г. предстои обявяване на нова схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
 

Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. издаде Решение за прекратяване на приема на проекти по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, считано от 19.11.2010 г. Всички проектни предложения, получени до тази датата ще бъдат разгледани и оценени. Причината за затварянето на схемата е, че са набрани достатъчно проектни предложения по нея, за да уплътнят нейния бюджет от общо 27.2 млн. лв. Предстои оценката на тези проекти и да се изберат онези от тях, които ще бъдат финансирани. Размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да вземе даден проект е между 40 хил. лв. и 391 хил.  лв.

През месец декември 2010 г. ще бъде отворена нова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”. Насоките и пакетът документи за кандидатстване по нея ще бъдат публикувани при нейното обявяване.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни