21

юли

2009

Прекратена е схемата, финансираща обучението за хора над 50-години и на продължително безработни

Поради липса на интерес от 15.07.2009 г. е прекратен подборът на проекти по схема “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица” . Кандидатите, подали проектни предложения след тази дата нямат право на обезщетения.