Прекратява се набирането на проекти по схемата за иновативни стартиращи предприятия

Временно се прекратява набирането на проектни предложения по схема 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", поради изчерпване на обявените финансови средства.
 

Индикативният бюджет по тази схема е 7 823 320 лв. Проектните предложения се разглеждат съгласно реда на постъпването им, съответно одобрените проекти получават финансиране по реда на постъпването си, до изчерпване на предвидените средства. Според информация, получена от ИАНМСП, общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на подадените към 30.06.2008 г. проектни предложения надвишават неколкократно определения за тази процедура бюджет. В тази връзка е необходимо временно прекратяване набирането на проектни предложения. При наличие на допълнителен финансов ресурс информацията ще бъде публикувана своевременно.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни