13

юли

2008

Прекратява се набирането на проекти по схемата за иновативни стартиращи предприятия

Временно се прекратява набирането на проектни предложения по схема 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", поради изчерпване на обявените финансови средства.
 

Индикативният бюджет по тази схема е 7 823 320 лв. Проектните предложения се разглеждат съгласно реда на постъпването им, съответно одобрените проекти получават финансиране по реда на постъпването си, до изчерпване на предвидените средства. Според информация, получена от ИАНМСП, общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на подадените към 30.06.2008 г. проектни предложения надвишават неколкократно определения за тази процедура бюджет. В тази връзка е необходимо временно прекратяване набирането на проектни предложения. При наличие на допълнителен финансов ресурс информацията ще бъде публикувана своевременно.