Препоръки

„АВО БЕЛ” ООД

2011 – 2013 година ползвахме консултантски услуги на Евро Програми ЕООД във връзка с кандидатстването ни по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление” на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Проектът ни бе одобрен. Размерът на инвестицията по проекта е в размер на 308 940,00 лв., от които получената субсидия е 228 615,60 лв. С удоволствие препоръчвам Евро Програми ЕООД като надежден консултант. Потвърждавам високия стандарт на работата и компетентност. Мариана...

„Дрийм Тийм Прадакшънс“ АД

„Евро програми“ ЕООД беше консултант на „Дрийм Тийм Прадакшънс“ АД във връзка с цялостното реализиране на проект за закупуване на технологично оборудване за производство на филми по ОП „Конкурентоспособност“ на обща стойност 657 521 лева. В резултат на професионалната работа на екипа на „Евро програми“ ЕООД, „Дрийм Тийм Прадакшънс“ АД получи предвидената по проекта субсидия в пълен размер. Александър Христов, Управител     Референция...

„Тератек Индастриал“ ЕООД

В качеството си на Управител на фирма ТЕРАТЕК ИНДАСТРИАЛ ЕООД, с настоящата референция потвърждавам успешната съвместна работа с фирма „Евро програми” ЕООД по наш проект „Внедряване в производство на машина за водноабразивно рязане с иновативна режеща глава”, финансиран по схема „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност” със субсидия от 389 192 лв.. Благодарение на професионалната работа на консултанта, проектът бе разработен по начин, отговарящ в максимална степен на изискванията...

„Ремотерм“ ЕООД

„Евро програми” ЕООД беше наш консултант по проект „Внедряване на иновативен процес – плазмено наваряване с преносима дъга за получаване на покрития с висока твърдост и износоустойчивост” по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност”. Отличните впечатления, които получихме от работата на консултанта по този проект, ни накара да му възложим работата по втори наш проект. Консултатнтът и този път отговори на очакванията ни – проект „Повишаване конкурентоспособността...

„Домейн Юстина” ЕООД

В качеството си на Управител на „Домейн Юстина” ЕООД издавам настоящата рефенция в потвърждение на отличната работа на консултантите от „Евро програми” ЕООД по подготовката и изпълнението на наш проект за модернизация на винарската изба по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони. Благодарение на задълбоченото познаване на изискванията на финансиращата мярка от страна на консултантската фирма, проектът ни беше одобрен за финансиране...

„Дияна“ ЕООД

Свързах се консултантска фирма „Евро програми” ЕООД в края на 2011 г., когато беше обявен прием по схема „Технологична модернизация в МСП” и търсих партньор, с опит, който може да подготви проект съобразен с всички изисквания на финансиращата програма, така че дружеството, което управлявам да получи, необходимото съфинансиране за реализацията на мащабен проект за разширяване на производството на електрозаварени профилни тръби на обща стойност над 1,2 млн. лв.. Консултантите на „Евро програми” подготвиха...

„Битас” ЕООД

Сътрудничеството между „Битас” ЕООД и „Евро програми” ЕООД стартира през 2009 г., когато им възложихме подготовката на проект „Преустройство на съществуващата сграда в цех и закупуване на оборудване за производство на тестени изделия в град Ихтиман”, с УРН 422710, с който кандидатствахме за финансиране по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013. Консултантите на „Евро програми” ЕООД не само подготвиха отлично документите...

„Фиш Фарм БГ“ ЕООД

С настоящата референция бих искал да потвърдя високата си оценка за работата на консултантите от „Евро програми” ЕООД по подготовката и изпълнението на проект „Изграждане на затворена рециркулационна ферма за култивиране на змиорка” на „Фиш Фарм БГ” ЕООД, финансиран по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” по Програмата за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013. … препоръчвам фирма „Евро програми” ЕООД като коректен и отговорн партньор, имаща в екипа си консултанти със задълбочена...

„Кротос“ ООД

Сътрудничеството между „КРОТОС” ООД и „Евро програми” ЕООД, стартира през 2010 г., когато им възложихме подготовката на проект „Семеен хотел и заведение за обществено хранене – ресторант” гр. Симитли, с УРН: 510045, с който кандидатствахме за финансиране по мярка 312 „Подкрепа за създаване на микро предприятия” по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. Консултантите на „Евро програми” ЕООД не само подготвиха отлично документите за кандидатстване, но се справиха безгрешно по време...

ЕТ „АДИЛОНИ-Иванка Софкинова”

Управител съм на фирма ЕТ „АДИЛОНИ-Иванка Софкинова” – бенефициент по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програма за развитие на селските райони и с настоящата референция бих искала да потвърдя отличната работа на фирма „Евро програми” ЕООД по подготовката и управлението на наш проект за преустройство на съществуваща сграда в къща за гости с механа с. Орешник, общ.Тополовград, финансиран по посочената мярка. Изключително съм доволна от избора, който направих да работя с фирма...

ЕТ „Илко Демиров”

Сътрудничеството между ЕТ „Илко Демиров” и „Евро програми” ЕООД стартира през 2010 г. Нашата фирма възложи на „Евро програми” ЕООД подготовката на проект „Изграждане на Семеен хотел и заведение в гр. Рудозем”, с който кандидатствахме по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони. Благодарение на превъзходната работа на служителите на „Евро програми” ЕООД през 2012 г. нашата фирма сключи договор с Държавен фонд земеделие с размер на инвестицията...

„ВИЛАС-МЖ” ЕООД

През 2010 г. фирмата ми кандидатства по мярка 312 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ” по „ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013” за финансиране на проект за строителство на 7 броя къщи за гости в град Добринище, община Банско, на обща стойност 782 320 лв. без ДДС. Фирмата ми беше консултирана от ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД и конкретно от управителя – Павлина Ветрилова. В резултат проектът беше одобрен да получи максималната стойност на безвъзмездна финансова помощ от 391 160...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни