„Битас” ЕООД

Сътрудничеството между „Битас” ЕООД и „Евро програми” ЕООД стартира през 2009 г., когато им възложихме подготовката на проект „Преустройство на съществуващата сграда в цех и закупуване на оборудване за производство на тестени изделия в град Ихтиман”, с УРН 422710, с който кандидатствахме за финансиране по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013.

Консултантите на „Евро програми” ЕООД не само подготвиха отлично документите за кандидатстване, но се справиха безгрешно по време на оценката на проекта, когато бе необходимо в кратък срок да предоставим допълнителни разяснения.

С настоящата референция препоръчвам „Евро програми” ЕООД на тези, на които им предстои кандидатстване по европейските финансиращи програми.

Бисер Тасев, Управител на „Битас” ЕООД

 

 

Референция за подготовка на проект за оборудване на производствено предприятие по мярка 312 по ПРСР

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни