„Домейн Юстина” ЕООД

В качеството си на Управител на „Домейн Юстина” ЕООД издавам настоящата рефенция в потвърждение на отличната работа на консултантите от „Евро програми” ЕООД по подготовката и изпълнението на наш проект за модернизация на винарската изба по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие на селските райони.

Благодарение на задълбоченото познаване на изискванията на финансиращата мярка от страна на консултантската фирма, проектът ни беше одобрен за финансиране и успешно изпълнен, като след финалното му отчитане пред ДФЗ-РА, получихме пълния размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ от малко над 1 млн. лева.

…. препоръчвам „Евро програми” ЕООД на моите колеги, които планират кандидатстване по европейските програми, заради експертизата на нейните консултанти и личното отношение, което те предоставят на своите клиенти.

Добрина Палаурова, Управител

 

 

Референция за подготовка и управление на проект по мярка 123 по ПРСР

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни