ЕТ „Илко Демиров”

Сътрудничеството между ЕТ „Илко Демиров” и „Евро програми” ЕООД стартира през 2010 г. Нашата фирма възложи на „Евро програми” ЕООД подготовката на проект „Изграждане на Семеен хотел и заведение в гр. Рудозем”, с който кандидатствахме по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на селските райони.

Благодарение на превъзходната работа на служителите на „Евро програми” ЕООД през 2012 г. нашата фирма сключи договор с Държавен фонд земеделие с размер на инвестицията по проекта 605 305,49 лв. От тях размерът на одобрената субсидия е 391 166 лв. Съвместната ни работа продължи и след сключването на договора за безвъзмездна помощ, като „Евро програми” ЕООД изготвиха всички документи, свързани със сключването на анекси с Държавен фонд земеделие, както и пълна подготовка на документите, необходими за финално плащане.

С настоящата референция препоръчвам „Евро програми” ЕООД на всички, които имат намерението в бъдеще да се възползват от европейските фондове.

Илко Демирев, Управител

 

 

Референция за подготовка и управление на проект за изграждане на семеен хотел по мярка 311 по ПРСР

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни