„Кротос“ ООД

Сътрудничеството между „КРОТОС” ООД и „Евро програми” ЕООД, стартира през 2010 г., когато им възложихме подготовката на проект „Семеен хотел и заведение за обществено хранене – ресторант” гр. Симитли, с УРН: 510045, с който кандидатствахме за финансиране по мярка 312 „Подкрепа за създаване на микро предприятия” по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г.

Консултантите на „Евро програми” ЕООД не само подготвиха отлично документите за кандидатстване, но се справиха безгрешно по време на оценката на проекта, когато бе необходимо в кратък срок да предоставим допълнителни разяснение.

С настоящата референция препоръчвам „Евро програми” ЕООД на тези, на които им предстои кандидатстване по европейските финансиращи програми.

Анна Траянова, Управител

 

 

Референция за подготовка и управление на проект за изграждане на семеен хотел с ресторант и басейн по мярка 312 по ПРСР

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни