„Ремотерм“ ЕООД

„Евро програми” ЕООД беше наш консултант по проект „Внедряване на иновативен процес – плазмено наваряване с преносима дъга за получаване на покрития с висока твърдост и износоустойчивост” по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност”. Отличните впечатления, които получихме от работата на консултанта по този проект, ни накара да му възложим работата по втори наш проект. Консултатнтът и този път отговори на очакванията ни – проект „Повишаване конкурентоспособността на предприятието в направлението „механична обработка на детайлите”” бе одобрен по схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малките и средни предприятия” по ОП „Конкурентоспособност.

Иван Марковски, Управител

 

 

Референция за подготовка и управление на проект по схема „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност”

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни