„Тератек Индастриал“ ЕООД

В качеството си на Управител на фирма ТЕРАТЕК ИНДАСТРИАЛ ЕООД, с настоящата референция потвърждавам успешната съвместна работа с фирма „Евро програми” ЕООД по наш проект „Внедряване в производство на машина за водноабразивно рязане с иновативна режеща глава”, финансиран по схема „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност” със субсидия от 389 192 лв..

Благодарение на професионалната работа на консултанта, проектът бе разработен по начин, отговарящ в максимална степен на изискванията на финансиращата програма, в резултат, на което, в условията на конкурентен подбор, той бе сред избраните за финансиране. Отлични са впечатленията ми и от детайлното познаване от страна на консултанта на процедурите и изискванията, свързани с изпълнението и отчитането на проекта, което спомогна за срочното изпълнение на проекта, неговото безпрепятствено отчитане от финансиращата институция и своевременно получаване на безвъзмездната помощ.

Захари Цонев, Управител

 

 

Референция за подготовка и управление на проект по схема „Внедряване на иновации в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност”

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни