При освобождаване на средства по мярка 112 „Млад фермер”, те може да се насочат към изрядни проекти

При освобождаване на средства по Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., Държавен фонд "Земеделие" да има право да покани за сключване на договор кандидати, с подадени изрядни проекти, които са били отхвърлени поради изчерпване на бюджета, съгласно изискванията наредбата.

Това е обсъждано на заседанието на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата, проведено на 18 март. В заседанието са взели участие министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, зам.-министър Преслав Борисов, изп. директор на Фонда Калина Илиева и директорът на Дирекция „Развитие на селските райони”, която е Управляващ орган на Програмата, Демина Байрактарска.

Риск-анализът, който предхожда авансовото плащане на одобрените проекти по Мярка 112, показва, че голяма част от подадените заявления не отговарят на изискванията. По предложение на ДФЗ освободеният финансов ресурс от отхвърлени кандидати по мярката ще бъде насочен към изрядните проекти. По данни на фонда такива са около 200 подадени проекти на млади фермери. Подобна практика е прилагана и при одобрение на проектите по Програма САПАРД, уточни Калина Илиева.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни