Прием на проекти по мярка 121 – от 30 юли до 24 август

Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще продължи от 30 юли до 24 август. Общият ресурс е 215 383 016 евро.

В този период е предвидено кандидатите да подават заявления за следните видове проекти и инвестиции, за които са определени следните целеви бюджети:

1. Финансовите средства за кандидати, които изпълняват проекти по мярка 112 и мярка 141 са съответно 20 млн. евро и 3 млн. евро.

2. За кандидатите с подадени заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“, подмярка „Биологично земеделие“, субсидията е 32 млн. евро.

3. Целевият бюджет за сектор „Плодове и зеленчуци” е 25 млн. евро, а за проекти на земеделски производители и признати организации на земеделски производители – 61 669 548 евро.

4. Запазват се приоритетите за предложенията за постигане на стандартите на Общносттав сектор „Мляко” и извън сектор „Мляко”, както и за преминаване към биологично производство. Средствата за тях са приблизително 59 млн. евро.

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни