Прием по мярка 6.4 за община Добрич-селска

Нови или действащи фирми на територията на община Добричка, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране за машини, оборудване, строителни дейности. Помощта ще покрие на 75% планираните от кандидатите инвестиции. Максималната сума, която може да усвои една фирма е 150 000 лева.

Приемът по мярка 6.4 за община Добрич-селска е отворен от 17 март до 11 май тази година.

Бюджетът, който ще се разпредели между кандидатите е 492 000 лева, което дава възможност поне 4 проекта да получат финансиране.

По-подробна информация за условията за кандидатстване и оценка на проектите може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни