Приемът по мярка 6.4 ще бъде през Септември-Октомври 2022

Утвърдена е на индикативната годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 г..

В нея е предвидено приемът по мярка 6.4 да се състои през септември-октомври 2022 година.

Както и до сега, ще се финансират проекти, които се реализират на територията на селските общини, в сферите на производството, услугите и занаятите. Не е предвидено да се финансират проекти за селски туризъм, както и за производство на електроенергия от ВЕИ за продажба. Могат да кандидатстват микропредпиятия или фирми земеделски производители, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими за финансиране са разходи за строителство, машини, оборудване, софтуер. Допустимите разходи по един проект трябва да са поне 10 хил. евро (19 558 лв.) и максимум 200 хил. евро (391 166 лв.). Безвъзмездното финансиране ще покрие 50% от заявените допустими разходи по проекта. То не може да е повече от 100 хил. евро (195 583 лева) за един проект.

Предвиденият бюджет, който ще бъде разпределен между проeктите е 29 млн. евро (56,72 млн. лева). От тук следва, че ще бъдат финансирани поне 290 проекта.

Информация за мярка 6.4 и предстоящия прием може да следите в секцията предстоящи програми ТУК.

Лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем с условията и процедурата за кандидатстване по мярка 6.4, може да заявите ТУК.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни