Приемът по ПРСР започва през април

С бюджет от 150 млн. евро, в началото на април ще бъде отворен първият – за програмния период 2014-2020 г., прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Приемът ще продължи близо 2 месеца.

При оценката допълнително точки ще получат проекти, реализирани в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури, такива, свързани с биоземеделие или на млади фермери, както и проекти, които ще се осъществяват в Северозападния район на планиране и селските райони.

За периода 2014-2020 година няма да се прилага правилото „първи по време – първи по право“. Това означава, че няма да има значение кога е подаден проектът – щом има еднакъв брой точки с друг проект, финансиране ще получат и двата.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни