Приключена е оценката по процедура BG16RFOP002-2.08

От Министерството на икономиката съобщиха, че всички 5 759 проектни предложения допуснати до техническа и финансова оценка по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са оценени. 

Предстои одобрение на оценителния Доклад от Ръководителя на управляващия орган на ОПИК. След това стартира процедурата по договаряне с одобрените кандидати. Очаква се това да стане до към средата на месец юли.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни