Приключи предварителната оценка на проектите, подадени по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха, че е приключила предварителната оценка за съответствие спрямо критериите за подбор на проекти, подадени по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

От всички подадени проекти ще бъдат разгледани 730 проекта с размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв., които попадат в рамките на 130% от бюджета, определен със заповед на министъра на земеделието и храните.

В рамките на 130% от бюджета, съгласно нормативната база по мярката, на обработка подлежат проектите, оценени с над 43 точки. По-голямата част от проектите – 347 броя, включват инвестиции и дейности в приоритетния сектор „Плодове и зеленчуци” – с размер на заявените разходи 265 502 452,22 лв. и заявена субсидия от 172 146 689,52 лв. Проектите с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство” са 265 бр. с размер на заявените разходи 241 277 077,29 лв. и заявена субсидия от 153 656 766,93 лв. Проектите с инвестиции и дейности в сектор „Етерично-маслени и медицински култури” са 67 броя, а размерът на посочените разходи е 40 830 062,00 лв. при заявена субсидия от 26 539 160,48 лв.

От ранкираните с над 43 точки 730 проекта, 422 броя са за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти. 106 проекта включват инвестиции и дейности, които ще се изпълняват на територията на Северозападния район от страната. Размерът на посочените разходи по проектите за Северозападния район е 98 728 607,16 лв., а заявената субсидия – 62 668 695,07 лв.

ОТ Държавен фонд „Земеделие“ заявиха, че разглеждането на ранкираните 730 проекта ще продължи до края на септември, като след това ще се премине към подписване на договорите по одобрените инвестиционни заявления.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни