Приключи предварителното класиране на проекти по мярка 123 от ПРСР

Процедура за ограничен бюджет ще бъде приложена за заявленията по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, подадени от 4 юни до 22 юни 2012 г. Това се налага, тъй като по постъпилите 246 предложения е заявена субсидия в размер на 225 865 206 лв., много по-голяма от определения бюджет за този прием от 68 453 000 лв. Проведената процедура по предварителен ранкинг е установила, че ресурсът е достатъчен за финансиране на 46 заявления, оценени от 90 до 35 точки. Тъй като средствата не достигат за всички проекти с 35 точки, ще бъдат обработени тези, приети до 16:56 часа на 13 юни 2012 г.

При освобождаване на бюджет в процеса на обработка на заявленията за подпомагане, проектите ще бъдат разглеждани в низходящ ред – според тяхното ранкиране – до изчерпване на наличния финансов ресурс от 68 453 000 лв, определен в заповедта за прием по мярка 123.

Всички кандидати могат да проверят резултата от предварителния ранкинг на електронната страница на ПРСР: http://www.prsr.bg/proekti/index.html , а при възникнали въпроси – да потърсят съдействие на следните телефони: 02/8187338; 02/8187340; 02/8187477.

Източник: ДФЗ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни