16

септември

2015

Приключи приемът по мярка 121 от ПРСР 2007- 2013 с над 1 000 подадени проекта

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха за приключил приемът по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За безвъзмездна финансова помощ се конкурират проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника. Общият брой на подадените проекти е 1 006, като най-много са заявленията от областите Плевен (79), Добрич (75) и Бургас (71). Най-слаб интерес по мярката е имало от страна на фермерите от областите Смолян (1), Кърджали (6) и София-град (9).

Предвидения бюджет по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро, а стойността на заявената по проектите субсидия е близо 100 млн. евро. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който можеха да заявят кандидатите възлизаше на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер не можеше да надвишава 500 000 евро.

Вече е започнало ранкирането на подадените заявления. Проектите ще бъдат обработени и договорени в началото на октомври, а за изпълнението им фермерите ще имат малко повече от месец. Предвижда се плащанията по изпълнени договори по мярката да бъдат извършени до края на тази година.