Приключи приемът по мярка 121 от ПРСР 2007- 2013 с над 1 000 подадени проекта

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха за приключил приемът по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За безвъзмездна финансова помощ се конкурират проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника. Общият брой на подадените проекти е 1 006, като най-много са заявленията от областите Плевен (79), Добрич (75) и Бургас (71). Най-слаб интерес по мярката е имало от страна на фермерите от областите Смолян (1), Кърджали (6) и София-град (9).

Предвидения бюджет по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро, а стойността на заявената по проектите субсидия е близо 100 млн. евро. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който можеха да заявят кандидатите възлизаше на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер не можеше да надвишава 500 000 евро.

Вече е започнало ранкирането на подадените заявления. Проектите ще бъдат обработени и договорени в началото на октомври, а за изпълнението им фермерите ще имат малко повече от месец. Предвижда се плащанията по изпълнени договори по мярката да бъдат извършени до края на тази година.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни