Продължават информационни срещи и семинари по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

От 9 юли до 14 август 2008 г. в 28- те областни градове на страната се провеждат информационни срещи и семинари по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Лектори са експерти от Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните, както и от Областните служби на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция.

По време на семинарите участниците се запознават с условията за кандидатстване, критериите за подпомагане, нормативната база за прилагане на мерките и документите за кандидатстване по стартиралите мерки от Програмата. Това са 112 ”Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 ”Модернизиране на земеделски стопанства”, 143 ”Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”, 212 ”Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”, 213 ”Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”, 214 „Агроекологични плащания”, 431(2) „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални мeстни инициативни групи в селските райони”.

След проведените срещи през месец юли, семинарите продължават и през август в следния график, като началния час е 10:00

1 август – Плевен – зала Плевен, Областна администрация
5 август – Видин – Народно читалище „Цвят”
6 август- Монтана- Народно читалище „Разум”
7 август- Враца- Народно читалище „Развитие 1869”
12 август- Стара Загора- Народно читалище „Родина”
12 август- Бургас- ТОА- ЦЕНТЪР
13 август- Пловдив- Народно читалище „Иван Вазов”
13 август- Сливен- Народно читалище „Зора”
14 август- Пазарджик- Народно читалище „Христо Ботев”
14 август- Ямбол- Народно читалище „Съгласие”

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни