Продължават информационните дни по схема Енергийна ефективност и зелена икономика

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на проектни предложения по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Експерти от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата от 17 октомври до 2 ноември 2012 г. в градовете Пловдив, Ямбол, Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Благоевград, Плевен и Видин.

Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните предприятия. Схемата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.

Информационните дни са открити и ще се състоят по следния график:

∙ Пловдив- 17.10.2012
∙ Ямбол – 18.10.2012
∙ Хасково – 19.10.2012
∙ Габрово – 23.10.2012
∙ Шумен – 24.10.2012
∙ Русе – 25.10.2012
∙ Видин – 30.10.2012
∙ Плевен – 31.10.2012
∙ Благоевград – 02.11.2012

За потвърждаване на присъствие и допълнителна информация:

 

Агенция ПРИМА
Ина Ангелова
Тел.: 0899 98 98 50
Тел.: 02 818 66 66
e-mail: ina@agencyprima.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни