16

октомври

2019

Проект на ИГРП по ОПИК за 2020 година

Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2020 година.

От документа става ясно, че схема „Дигитализация на МСП“, чието отваряне беше предвидено за ноември тази година, ще бъде отворена за прием следващата година, в периода март-май.

Други схеми, насочени към бизнеса, през 2020 година, не са предивидени.

Проекта на ИГРП по ОПИК може да изтеглите от тук.

Етикети