Проект на ИГРП по ОПИК за 2020 година

Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2020 година.

От документа става ясно, че схема „Дигитализация на МСП“, чието отваряне беше предвидено за ноември тази година, ще бъде отворена за прием следващата година, в периода март-май.

Други схеми, насочени към бизнеса, през 2020 година, не са предивидени.

Проекта на ИГРП по ОПИК може да изтеглите от тук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни