12

октомври

2015

Проект на Наредба по мярка 4.2. по ПРСР

На 9 октомври Министерството на земеделието публикува проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..

Документа може да бъде изтеглен от ТУК.

Етикети