Проект на Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Технологична модернизация в МСП“

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира обявяването на прием за кандидатстване по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. В тази връзка Управляващият орган на програмата публикува проект на Насоки за кандидатстване по схемата и пакет документи към тях. Всеки който желае може да изпрати предложения и коментари по горепосочените документи в срок до 17.30 ч. на 31.08.2011 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.

Обобщена информация за планираните в документите условия за кандидатстване по схема „Технологична модернизация в МСП“ може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни