Проект на условия за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Министерството на икономиката публикува проект на Условия за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“. От документа става ясно, че схемата ще финансира проекти свързани с дейности и разходи за разработване на иновативни стоки или улуги или производствени процеси в областите „мехатроника и чисти технологии“, „ИКТ и информатика“, „индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Проекти могат да подават микро, малки, средни и големи предприятия с поне 3 приключени финансови години. Предприятията могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 68 454 050 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 100 000 лева, а максималният размер достига 1 млн. лева за големи предприятия. Процентът на безвъзмездната финансова помощ е от 25% до 80%.

При оценката на проектите ще се взима предвид степента на новост на разработваната по проекта иновация, пазарната ѝ приложимост; финансовата стабилност на предприятието-канидидат (на база историческите данни на кандидата за предходните три години); опита в разработката на иновации на предприятието-кандидат; мястото на изпълнение на проекта.

Предвижда се приемът по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ да бъде обявен до края на месец Май, след което кандидатите ще имат 3 месеца на разположение, за да подготвят и подадат проектите си.

Обобщена информация за условията за кандидатстване по схемата може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни