Проектът на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе изпратен на Европейската комисия

Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на  Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г. Очаква се оперативната програма да бъде разгледана и евентуално – одобрена, до края на тази година. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите oттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни