Проекти по новата програма „Развитие на селските райони” ще се договарят от началото на 2008 г.

Проекти по програма „Развитие на селските райони” ще се договарят от началото на 2008 г. въпреки, че първоначалните планове бяха това да стане още през тази година.

Това става ясно от интервю на министър Нихат Кабил пред вестник КЕШ. Отлагането на старта на новата програма се налага поради забавяне на оценката и от Брюксел. Очакванията на министъра са, че програмата ще получи одобрение оттам през ноември-декември.
Програма „Развитие на селските райони” ще наследи САПАРД, като средствата по нея са шест пъти повече отколкото по предприсъединителната програма.
42% от средствата са предназначени да финансират проекти на земеделски производители за закупуване на модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения. Програмата предвижда земеделските прозводители – физически или юрдически лица,  да получат 40% субсидия, останалите 60% са самофинансиране. Допълнителен стимул е предвиден за младите фермери – субсидията за тях ще бъде 60 % от проекта.
Друга част от средствата са предназначени за преки плащания към фермери, които работят в необлаготетелствани райони и за биологично земеделие.
Третата част от бюджета на програмата, е насочен към селските общините, като ще финансира техни проекти за вътрешна и междуселищна ифраструктура, водоснабдяване, депа за отпадъци и т.н.
 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни