Производството на енергия от биомаса става приоритет


Производството на енергия от биомаса ще е приоритет за правителството през тази година. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по време на лекция на тема „Състоянието на земеделието в България, отношението към ЕС, поведението на гражданите” в Европейската академия в Берлин вчера. Лекцията на министър Найденов бе част от съпътстващата селскостопанското изложение “Зелена седмица” в Берлин, Годишна земеделска конференция.

Страната ни вече е изпълнила ангажимента си за производство на възобновяема енергия от ветрогенератори и фотосоларни системи, но България има голям ресурс за оползотворяване на дървесината за производство на електро и топлоенергия, посочи министър Найденов. Годишно в момента се добиват 5 млн. кубика дървесина, а само за санитарна сеч е необходимо да добиваме двойно повече. Ако използваме санитарната сеч, която трябва да правим годишно, то може да се произвежда електроенергия равна на производството на АЕЦ “Козлодуй” за една година, каза министър Найденов.

Като предимства на този вид производство Найденов посочи, че ще е много евтино, ще се развие инфраструктурата в горите и ще се създадат много работни места в икономически необлагодетелствани райони.

Въпросът за добива на енергия от биомаса е бил поставен и на срещата на премиера Бойко Борисов с германския бизнес по-рано вчера, като министър-председателя също е обявил за приоритет този вид енергия.

Източник: Projectmedia

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни