Промените по мярка 112

МЗХ публикува промените, които се предвиждат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по предстоящия през 2014 година прием. Ето някои от тях:
1. Освен физически лица и еднолични търговци, по мярката вече ще могат да кандидатстват и еднолични дружества с ограничена отговорност.
2. Удължава се срокът, в който ще се признава регистрацията за нов производител. По мярката ще могат да кандидатстват фермери, регистрирани до 15 месеца преди подаването на проекта, при досегашните 14.
3. Изменя се таблицата за изчисление на икономическия размер

Приоритет при оценката на проектите ще се дава по следните критерии:
– Проекти на млади фермери, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са приключили 150 часа курс на обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от Програмата за развитие на селските райони
– Проектът е за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Животновъдство“ и по-конкретно „селскостопански животни“
– Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни
– Проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Плодове и зеленчуци“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни