11

ноември

2009

Проверете докъде е стигнала оценката на заявлението ви по ПРСР 2007-2013г.

От списъците по-долу, може да се информирате за етапа, до който е стигнала оценката на Вашия проект. Проверката може да стане по УРН или ИД номер на проекта. Данните са към 4 ноември 2009 г.