02

юни

2015

ПРСР 2014-2020 получи официално одобрение от ЕК

Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.. Решението може да бъде изтеглено оттук.