Публикуван е проект на документи по схема Енергийна ефективност за МСП

Министерството на икономиката публикуван проект на условия за кандидатстване и пакет документи по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 90 000 000 евро (176 024 700 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 1 500 000 лева.

Предвижда се стартът на приема по схемата да започне през месец Март, след което кандидатите ще имат 5 месеца на разположение, за да подготвят и подадат проектите си.

Обобщена информация за условията за кандидатстване по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни