Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Министерството на икономиката публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Целта на схемата е да предостави подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по схемата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 000 000 евро (19 558 300 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 391 166 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Предвижда се стартът на приема по схема„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ да започне до края на месец Януари, след което кандидатите ще имат 2 месеца на разположение, за да подготвят и подадат проектите си.

Обобщена информация за условията за кандидатстване по схемата може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ

Проектите на Насоки за кандидатстване и придружителни документи, може да изтеглите от следващите линкове:

Проект на Насоки за кандидатстване

Проект на Документи за попълване

Проект на Документи за информация

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни