Публикуван за второ обсъждане е проект на условия за кандидатстване по мярка 6.4 по ПРСР

Публикувани за второ обществено обсъждане са условията за кандидатстване и придружителните документи по мярка 6.4 по ПРСР. Всеки, който желае, след като се запознае с текстовете на документите, може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 19.08.2018 г. на имейл адрес rdd@mzh.government.bg
В документите са отразени част от предложенията за промяна, които от „Евро програми“ ЕООД направихме по повод на първото обществено обсъждане.
В следващия линк, сме публикували имейла с предложенията, които не са отразени, поради което отново ги изпратихме до управляващия орган на програмата.
Проект 2 на условията за кандидатстване за проекти, свързани с ПРОИЗВОДСТВО, може да изтеглите от ТУК . 
Проект 2 на условията за кандидатстване за проекти, свързани с УСЛУГИ, може да изтеглите от ТУК . 
Проект 2 на условията за кандидатстване за проекти, свързани със ЗАНАЯТИ, може да изтеглите от ТУК .
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни