15

декември

2015

Резултати от административна оценка по схема Ново работно място

Министерството на труда публикува списък на проектите, подадени в първия прием до 14.09, по схема „Ново работно място“, които отпадат на етап административна оценка:

Списък с предложените за отхвърляне проектни предложения на етап административно съответствие и допустимост