Резултати от оценка по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Приключи оценката на проектите по първи краен срок за кандидатстване по схема BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“:

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Списък с резервните проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

В същото време приключи административната оценка на проектите по втори краен срок за кандидатстване по схема BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството:

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по втори краен срок по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни