Резултати от оценката на проектите по схема „Внедряване на иновации в предприятията“

МИЕ публикува резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации с предприятията“.

От постъпилите над 700 проекта, са класирани 436.

Бюджетът на схемата, в размер на 88 012 350 лева, стига за финансиране на 109 проекта, от които:
– микро и малки предприятия – 61 проекта, с резултат 82 и повече точки;
– средни предприятия – 40 проекта, с резултат 81,50 точки;
– големи предприятия – 8 проекта, с резултат 86,50 точки.

В резервния списък остават общо 327 проекта, от които в отделните категории, както следва:
– микро и малки предприятия – 192 проекта;
– средни предприятия – 58 проекта;
– големи предприятия – 77 проекта.

Близо 300 проекта не се класират, тъй като отпадат още на етап „Административна оценка“ или получават по-малко от изискуемите минимум 60 точки на етап „Техническа оценка“.

Списъците на проектите одобрени за финансиране и тези от резервите, са публикувани в сайта на ОП Конкурентоспособност тук: http://www.opcompetitiveness.bg

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни