Резултати от оценката по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Приключи оценката на проектите по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацит в МСП“.

От включените в оценка общо 1532 броя проектни предложения, предложените за финансиране са 340, за чието изпълнение ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 143 285 085,82 лева.

1047 проекта успешно са преминали оценката, но остават в списъците с резервни предложения, за които не достига финансов ресурс. Отчитайки факта, че много качествени предложения са останали без финансиране, от Министерството на икономиката търсят възможности да осигурят допълнителен бюджет, с който да бъдат подпомогнати поне част от проектите в резервните списъци.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни