Резултати от оценката по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

От общо 608 подадени проекта, одобрени за финансиране са 239. Преминали оценката, но с недостатъчно на брой точки, са 244 проекта. Те остават в резервния списък и ще бъдат финансирани в случай, че някой от одобрените за финансиране се откаже да сключи договор за изпълнение на проекта. Повече от 100 проекта, отпаднаха още на етап оценка на административното съответствие.

Ние – от „Евро програми“ ЕООД, сме удоволетворени, че клиентите, които избраха да работят с нас, са сред одобрените за финансиране.

Списък на проектите, одобрени за финансиране

Проектите от резервния списък

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни