Резултати по схемата за международни стандарти и системи за управление

Приключи оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията. По схемата бяха подадени около 1400 проекта, като бюджетът ѝ е стигнал за финансиране на по-малко от 300 от проектите. Сред одобрените за финансиране проекти е този на езиков център АВО-БЕЛ ООД, подготвен от консултантите на „Евро програми“ ЕООД.

Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране

Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране


ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни