Резултати по схемата за технологична модернизация в МСП

Приключи оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. По схемата бяха подадени повече от 500 проекта. От тях 204 проекта са одобрени за финансиране. 192 са проектите, които успешно са преминали оценката, но бюджетът на схемата не стига, за да бъдат финансирани.

Сред проектите, които ще получат финансиране е този на фирма „Дияна“ ЕООД, подготвен от консултантите на „Евро програми“ ЕООД.

Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране

Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране


ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни