Резултатите от схема „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта (фаза 2)” по ФАР

От 1800 подадени проекта на първи етап, 800 са одобрените, които ще продължат на втория етап на оценка.

Схемата финансира обучението и наемането на безработни лица от фирмите, както и закупуването на машини и оборудване, необходими за обезпечаване на новосъздадените работни места.

Набирането на документи по първия етап приключи в началото на февруари. На първия етап кандидатите трябваше да предадат само кратки резюмета на проектите си. Сега, фирмите, които са одобрени да продължат на втория етап, трябва да разработят и представят подробни проектни идеи.

Оценяването на подадените проектни идеи на втори етап, трябва да приключи до февруари 2008 г. Ако това не стане, цялата схема за безвъзмездна помощ ще се провали и средствата по нея ще останат неусвоени.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни