Семинар представя политиката за развитие на селските райони

Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил закри семинара за журналисти в к.к. Боровец, който разясни политиката за развитие на селските райони.

На семинара бяха представени мерките по Ос- 3 от Програмата за развитие на селските райони. По тази ос ще се прилагат пет мерки, една от които е „Разнообразяване към незедмеделски дейности”. По нея ще се подпомага селския туризъм, местното занаятчийство, инфраструктурни проекти и всички инвестиции извън земеделието. Бенифициентите по тази мярка са земеделските производители в селските общини. Те имат възможност да получат авансово плащане до 20% от стойността на проекта (за тези, които са над 50 хил. евро.). Общият бюджет по тази мярка за седем годишния период е 140 млн. евро. Другите четири мерки по тази ос са: „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, „Насърчаване на туристическите дейности”, „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” и „Обновяване и развитие на селата”.

Днес пред журналистите бе представен и подходът „Лидер”. Той ще се прилага на териториален принцип за изпълнение на стратегии за местно развитие в селските райони на страната в 231 общини, в които най-голямото населено място е до 30 хил. жители.

Зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Емил Дърев представи механизмите, по които Разплащателната агенция ще прилага мерките по Програмата за развитие на селските райони. Той разясни структурата и принципите на работа на агенцията. Очаква се Европейската комисия да одобри националната програма за развитие на селските райони, след което експерти на МЗП и на РА ще разработят нормативните актове за прилагане на програмата, каза още Емил Дърев.

 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни