Схема финансира проекти за обучение и квалификация на безработни

Агенцията по заетостта обявява покана за проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни“ на оперативна програма “Човешки ресурси“.

Цели на схемата
– Предоставяне на квалификация и преквалификация последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане
– Повишаване на конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.

Схемата ще подкрепи дейности за предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация:
– За безработните над 50 години – в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Смолян;
– За продължително безработните – в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол

Кой може да кандидатства?
Бенефициенти по схемата са:
– обучаващи и образователни институции и организации. Такива могат да бъдат центрове за професионално обучение, професионални училища и колежи и институции, имащи право и капацитет за предоставяне на обучения
– работодатели
– социално икономически партньори

Максимално финансиране за един проект: 100 хил. лв.
Максималната сума за обучение на един човек: 925 лв.
Бюджет на схемата: 50 млн. лв.

Краен срок за кандидатстване: 30 откомври 2009 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни