20

март

2010

Схема за иновативни фирми тръгва до 10 дни

До края на март ще започне набирането на проекти по схема "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" на оперативна програма Конкурентоспособност (ОПК).  Това съобщи за Project Media Грета Добрева, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на ОПК.
 

Процедурата ще бъде първата, която ще се отвори за кандидатствате по оперативната програма за тази година.

Бюджетът на мярката е 10 млн. евро, като допустимите бенефициенти по нея са микро, малки и средни предприятия или пък кооперации. Важното е тяхната регистрация да не е по-рано от три години преди датата на подаване на проектното предложение. Съфинансирането, което могат да получат малките компании по тази схема е в размер на 70% от общите разходи за техния проект. За средните предприятия делът на безвъзмездната помощ е 60%. Максималният размер на финансирането, което може да получи даден проект е 1 млн. лв.

Оперативна програма Конкурентоспособност е една от най-важните за бизнеса у нас. До 2013 г. по нея би трябвало да се усвоят общо 1.162 млрд. евро, от които 988 млн. евро е безвъзмездната помощ от ЕС. Другите 174 млн. евро трябва да се подсигурят от българската страна. Плащанията, които бенефициентите са получили по тази програма през 2009г. са най-малко г. в сравнение с останалите седем оперативни програми, а именно 7.73 млн. лв. Тази сума е едва 1.21% от договорените средства по програмата.

 
Източник: Project Media