Схемите по ОП Конкурентоспособност за 2009 ще стартират от второто тримесечие на годината

Схемите за 2009 г. и графикът, по който ще бъдат отворени за кандидатстване, бяха съобщени на проведения на 21 януари в Министерството на икономиката Ден на отворените врати по ОП "Конкурентоспособност":

• Схема "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" ще бъде отворена за кандидатстване през II-ро тримесечие на годината;
• Схема "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги" – II-ро тримесечие на годината;
• Схема "Подготовка за създаване технологични паркове" – II-ро тримесечие на годината;
• Схема "Технологична модернизация в предприятията" – III-то тримесечие на годината;
• Схема "Подкрепа за създаване на регионални бизнес инкубатори" – IV-то тримесечие на годината;
• Схема "Подкрепа за създаване на клъстъри" – IV-то тримесечие на годината.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни