Списък на одобрените проекти по Конкурентоспособност-2 по ФАР

Публикуван е списък на одобрените проекти от втората фаза на грантовата схема „Конкурентоспособност” по Програма ФАР.


До крайния срок 6 март 2007 г., по схемата бяха подадени близо 1400 проекта, от които 234 са одобрените. Схемата бе насочена към малките и средни предприятия от производствения сектор в България. Фирмите кандидатстваха за финансиране до 50 000 евро за консултантска помощ за привеждане в съответствие с изискванията към предприятията, във връзка с присъединяването към ЕС, инвестиционна подкрепа, както и подкрепа за професионално обучение на персонала.

В момента тече процедура за набиране на предложения по три схеми на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, която е наследник на ФАР – „Конкурентоспособност“:

1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия

2. Проекти за покриване на международно признати стандарти

3. Технологична модернизация в предприятията

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни