Списък на одобрените проекти по мярка 112 и мярка 121 от ПРСР 2007-2013 към 31 август 2009 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни