06

септември

2009

Списък на одобрените проекти по мярка 112 и мярка 121 от ПРСР 2007-2013 към 31 август 2009 г.

  • по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ към 31 август 2009 г. – отвори документа 304.0 KB

  • по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ към 31 август 2009 г. – отвори документа 1.91 MB