Списък на одобрените проекти по процедура Ново работно място – втори краен срок

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува списък на повече от 1000, одобрени проекти, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Удоволетворени сме, че проектите, подготвени от консултантска фирма „Евро програми“, са измежду най-високо класираните, с получени 98 и 95 от 100 точки.

За съжаление, на този етап, нито един проект няма да получи финансиране. Поне до 29.09.2016 г., когато на извънредно заседание, членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР ще вземат решение относно възможността за отпускане на допълнителен финансов ресурс към процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” с оглед постигането на заложените в Рамката за изпълнение на Оперативната програма индикатори.

Списък на одобрени проекти по BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” – втори краен срок

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни